Haluatko tarkastaa tilaamasi tekstin alkuperän – kokeile Originality.AI

admin

*tämä teksti sisältää mainoslinkin Originality.AI sovellukseen

Monesti me tilaamme erilaisiin tarpeisiin tekstejä alihankkijoilta, sisältötuottajilta ja toimittajilta, mutta oletko aina tarkastanut saamasi tekstin alkuperän, ettei se vain ole kopio. Nyt olisi sitä varten tarjolla AI eli tekoäly sovellus Originality.AI

Sovelluksen avulla voit varmistaa, että tilaamasi sisältö on nimenomaan sinulle tehtyä, eikä jo aiemmin jollain nettisivulla käytettyä.

Natiiviartikkeleiden tulisi olla alkuperäisiä

Artikkeleissa ja postauksissa voi käyttää lähdetietoja ja osia toisilta sivuilta viitteenä, mutta suurin osa sisältöartikkeleista tulisi olla kirjoittajan itsensä kirjoittamaa – eli originaalia, natiivia, ei kopioitua tekstiä toisilta sivustoilta tai kirjoista ja kansista.

”Natiiviartikkeli” viittaa yleensä artikkeleihin, jotka on kirjoitettu alkuperäiskielellään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi englanninkielisiä artikkeleita, jotka eivät ole käännetty muille kielille. Natiiviartikkeli voi myös viitata artikkeleihin, jotka on kirjoitettu ensimmäisenä ja jotka eivät perustu mihinkään aiempiin artikkeleihin.

Natiiviartikkeleiden käyttö on yleistä tiedotusvälineissä ja tiedejulkaisuissa, koska ne antavat lukijoille mahdollisuuden saada tietoa suoraan alkuperäislähteestä ilman, että tieto on käännetty tai muokattu. Natiiviartikkeleita arvostetaan myös tieteellisen tarkkuuden ja luotettavuuden takia. Kuitenkin, jotta natiiviartikkeleita olisi mahdollista ymmärtää, tarvitaan usein erikoisosaamista tietyllä alalla tai kielitaitoa. Natiiviartikkeleita käytetään yleisesti englannin kielellä, sillä se on tällä hetkellä yleisesti käytetty kieli tieteellisessä ja akateemisessa yhteisössä.

Arvokkaan uniikin sisällön arvokkuutta hakukoneille voi parantaa seuraavilla tavoilla:

  • Avainsanat: Sisältöön sisällytettävien avainsanojen valinta ja sijoittelu auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön aihetta.
  • Sisällön laatu: Hyvin laadittu ja ajankohtainen sisältö lisää sivuston arvostusta hakukoneiden näkökulmasta.
  • Metatiedot: Metatietojen käyttö, kuten otsikko- ja kuvaustagit, auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön sisältöä.
  • Sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa: Sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa lisää sen näkyvyyttä ja auttaa saamaan lisää linkejä, mikä puolestaan parantaa sivuston arvostusta hakukoneiden näkökulmasta.
  • Linkit sivustolta toiselle: Sisällön linkittäminen muille verkkosivuille lisää verkkosivuston arvostusta hakukoneiden näkökulmasta ja voi parantaa sivuston sijoitusta hakutuloksissa.

Muutamia asioita kannattaa välttää, jotta sisällön arvokkuus ei vähene hakukoneiden näkökulmasta:

  • Kopiointi ja varastaminen: Sisällön varastaminen ja kopiointi lisää verkkosivuston riskiä hakukoneiden rangaistuksista. Kylläkin monet tiedotteet tulevat uutissivustoille lähes sellaisenaan jolloin ne ovat suoria kopioita toistensa kanssa
  • Huono laatu ja puutteelliset metatiedot: Huono aatuinen sisältö ja puutteelliset metatiedot voivat vähentää sivuston arvostusta hakukoneiden näkökulmasta.

Sisältötyö ei ole rakettitiedettä mutta siinä on omat erikoisuutensa

Kuka tahansa hyvä kirjoittaja ei ole hyvä sisällöntuottaja. Hakukoneet ja niiden tarpeet ja mahdollisten sivuston kävijöiden tarpeet huomioiva sisällöntuottaja osaa kirjoittaa tekstiä hieman erilailla kuin esimerkiksi romaaneja kirjoittava kirjailija. Myös monet äidinkielen opettajien ohjeet tulee osittain unohtaa kirjoitettaessa markkinointitekstiä verkkosivustoille.

Hakukonemarkkinointi tarkoittaa verkossa tapahtuvaa mainontaa, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa. Tämä tapahtuu näyttämällä mainoksia hakutulosten yhteydessä hakukoneen käyttäjille, joilla on merkitystä sivustolle. Hakukonemarkkinointi perustuu usein avainsanojen tai hakusanojen käyttöön, joiden perusteella mainokset näytetään hakutulosten yhteydessä. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon klikkauksia mainokseen ja lisätä kävijöiden määrää verkkosivulla. Hakukonemarkkinoinnilla on tärkeä rooli verkossa tapahtuvan liiketoiminnan ja verkkosivujen näkyvyyden parantamisessa.

Originality.AI on tekoälysovellus sisältötekstien tarkistamiselle. Kaikki sisältö ei nimittäin välttämättä ole niin hyväksi kuin voisi ajatella. Toisaalta oikea ja vastauksia antava sisältö voi auttaa sivustolla kävijöitä, mutta hakukonetta ajatellen sen sisällön pitäisi olla uniikkia, ja sellaista, mitä ei vastaavaa muualta netistä löydy, ja sellaista tietoa Google ja hakukoneet arvostavat – vielä kun se tieto antaa vastaukset erilaisiin tietoa hakevien ihmisten kysymyksille.

Mikä on hyvä työväline tekstin tarkastukseen natiiviuden suhteen? Originality.AI