Miten perustaa yritys – 10 vinkkiä aloitukseen

admin

Suomessa yrityksen perustaminen on avointa kaikille, jotka ovat täysi-ikäisiä ja ovat oikeustoimikelpoisia eli eivät ole esimerkiksi konkurssissa tai liiketoimintakiellossa. Yrityksen perustaminen edellyttää kuitenkin joitain käytännön asioita, kuten yritysmuodon valitsemista, liiketoimintasuunnitelman tekemistä, kaupparekisteri-ilmoituksen tekemistä ja tarvittavien lupien hankkimista. Yrityksen perustamisessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi eri viranomaisten ja asiantuntijoiden tarjoamia ohjeita ja tukipalveluja.

Tässä on kymmenen vinkkiä yrityksen perustamiseen:

  1. Kehitä liikeidea: Aloita kehittämällä selkeä ja käytännöllinen liikeidea, joka ratkaisee jonkin asiakkaidesi ongelmista tai vastaa johonkin tarpeeseen markkinoilla.
  2. Laadi liiketoimintasuunnitelma: Laadi liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää selvityksen liikeideasta, markkinatutkimuksen, kilpailijat, markkinointisuunnitelman, taloudelliset ennusteet ja rahoitussuunnitelman.
  3. Valitse oikea liiketoimintamuoto: Päätä, millainen yritysmuoto sopii parhaiten tarpeisiisi. Voit valita esimerkiksi yksityisen elinkeinonharjoittajan, osakeyhtiön tai avoimen yhtiön.
  4. Rekisteröi yritys: Rekisteröi yritys kaupparekisteriin tai vastaavaan viranomaiseen.
  5. Hanki rahoitusta: Päätä, kuinka aiot rahoittaa yrityksesi. Voit hakea esimerkiksi lainaa pankista, hakea sijoituksia tai hyödyntää muita rahoitusmahdollisuuksia.
  6. Luo brändi: Kehitä yrityksellesi selkeä ja houkutteleva brändi, joka erottuu kilpailijoista.
  7. Palkkaa henkilökuntaa: Päätä, tarvitsetko henkilökuntaa yrityksesi aloittaessa ja rekrytoi sopivat henkilöt.
  8. Luo verkkosivusto: Luo verkkosivusto, joka on helppo navigoida, informatiivinen ja houkutteleva.
  9. Markkinoi yritystäsi: Käytä monipuolisia markkinointikeinoja, kuten sosiaalista mediaa, hakukonemarkkinointia, sähköpostimarkkinointia ja mainontaa.
  10. Seuraa ja arvioi: Seuraa yrityksesi kehitystä, tuloslaskelmaa ja muita mittareita, jotta voit arvioida toimintasi onnistumista ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä.

Suomi.fi palvelusta yritysmuodoista

Yritysmuodon valinta ja yrityksen rekisteröinti

Valitse perustettavalle yrityksellesi sen tarpeisiin sopivin yritysmuoto. Rekisteröi yrityksesi kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin.

Lue lisää aiheesta

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa itsenäistä ammatin- tai elinkeinonharjoittamista omassa nimessään. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa lähes mitä tahansa ammattia tai elinkeinoa, ja toimialan valinnassa ei ole rajoituksia.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminta on yksityistä ja itsenäistä, eli hän ei ole osa mitään yhtiötä tai muuta organisaatiota. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on huolehdittava itse omasta liiketoiminnastaan, kuten asiakassuhteiden hallinnasta, markkinoinnista ja laskutuksesta.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä yrittäjäksi ja hankittava tarvittavat luvat ja vakuutukset toiminnan laadusta riippuen. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja sitoumuksista, mikä tarkoittaa, että hänen henkilökohtaisia varojaan voidaan käyttää yrityksen velkojen maksuun, jos yrityksen varat eivät riitä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi toimia yksin tai palkata muita työntekijöitä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan liikevaihto ja voitto lasketaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan, eli hän maksaa veroa saamastaan tulosta.

Lue lisää aiheesta

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö sopii kaikenlaiseen yritystoimintaan, vaikkei se ole yritysmuotona kevyin. Voit perustaa osakeyhtiön joko yksin tai yhtiökumppanien kanssa.

Lue lisää aiheesta

Osuuskunta

Osuuskunta on yhteisö, joka on perustettu yhteisten taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen etujen ajamiseksi. Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa ja tavoitella voittoa, mutta sen päätavoitteena on jäsentensä hyödyntäminen, ei voiton maksimointi. Osuuskunnan jäsenet ovat sen omistajia ja heillä on yhtäläinen äänioikeus osuuskunnan kokouksessa riippumatta siitä, kuinka paljon he ovat sijoittaneet osuuskuntaan.

Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa esimerkiksi maataloudessa, teollisuudessa, palvelualalla tai sosiaali- ja terveysalalla. Osuuskunnalla voi olla myös yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten ympäristönsuojelu tai kehitysyhteistyö.

Osuuskunnan perustaminen edellyttää vähintään kolmea jäsentä. Osuuskunta on rekisteröitävä kaupparekisteriin ja sen tulee laatia säännöt, jotka määrittelevät osuuskunnan toiminnan ja jäsenten oikeudet ja velvollisuudet.

Lue lisää aiheesta

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat molemmat yhtiömuotoja, joissa on vähintään kaksi yhtiömiestä tai -naista. Ne ovat yleensä pienyrityksiä ja niitä käytetään usein esimerkiksi perheyrityksissä tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävässä liiketoiminnassa.

Avoin yhtiö on yhtiömuoto, jossa kaikki yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisesti ja rajoittamattomasti. Yhtiömiesten vastuut ovat yhtäläiset ja heillä on oikeus osallistua yhtiön päätöksentekoon. Avoin yhtiö ei voi jakaa osinkoa, vaan yhtiön voitto jaetaan yhtiömiesten kesken tietyn yhteisesti sovitun suhteellisen avainluvun mukaisesti.

Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka vastaa yhtiön veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisesti ja rajoittamattomasti, sekä vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka vastaa yhtiön veloista ja sitoumuksista vain sijoittamansa pääoman verran. Vastuunalaisen yhtiömiehen vastuu on siis suurempi kuin äänettömän yhtiömiehen vastuu. Kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies hoitaa yhtiön asioita ja edustaa sitä, kun taas äänetön yhtiömies ei ole vastuussa yhtiön asioista eikä osallistu päätöksentekoon.

Sekä avoimessa yhtiössä että kommandiittiyhtiössä yhtiön verotus perustuu yhtiömiesten henkilökohtaiseen verotukseen, eli yhtiön tulos lasketaan yhteen yhtiömiesten verotuksessa, eikä yhtiö itsessään maksa erillistä verotusta.

Lue lisää aiheesta

Yksi kommentti artikkeliin ”Miten perustaa yritys – 10 vinkkiä aloitukseen”

Vastaa