Nordeasta monipuolisesti palvelua myös maatalousyrittäjille

admin

Vihdin Nordean yrityksen pankkineuvoja Tarja Pasonen sekä Nordean alueellinen
maatalousasiantuntija Erik Puttaa kävivät maatalousyrittäjän palveluita läpi
Lohjan konttorilla

Nordean konttoriverkosto kattaa sopivasti Lännen Helmen jakelualueen konttoreilla Tammisaaressa, Karjaalla, Lohjalla ja Vihdissä. Näillä konttoreilla Nordea pystyy palvelemaan kaikkia asiakkaitaan alueellisesti ja hyvällä aluetuntemuksella.
– Meillä on jokaisessa konttorissa hyvä perustietämys asioista ja saamme aina asiantuntijan palaveriin sen mukaan, mitä asiakkaamme milloinkin tarvitsee, kertoo Nordean Vihdin konttorin  pankkineuvoja Tarja Pasonen.
– Nykyään käymme paljon neuvotteluja ja keskusteluita myös asiakkaiden luona, jossa toiminnasta saa hyvän käsityksen, kertoo Nordean alueellinen maatalousasiantuntija Erik Puttaa.
Pankin asiantuntijoiden kanssa säästää aikaa ja saa neuvoja ja vinkkejä, miten kannattaa oma aika käyttää, millaisista asioista kannattaa ottaa selvää ja missä kaikissa pankki pystyy auttamaan.
– Jokainen asiakastapaaminen on erilainen ja jokainen maa-tai metsätila on erilainen eikä ole vain yhtä oikeata tapaa ratkaista tarpeita.

Pankit ja maatalous
murroksessa

Siinä missä pankkimaailma on kokenut viime vuosina paljon muutoksia, on muuttunut myös suomalainen maatalous.
– Ennen maatalous oli enemmän elämäntapa, jota harrastettiin sukupolvi toisensa jälkeen ja nyt vähitellen maataloudesta on tullut todellinen liiketoimintamuoto ja yhä useampi pienikin maatila toimii yrityksen tavoin myös käytännön tasolla, kertoo Puttaa.
– Käytännössä tämä tarkoitta mm. sitä, että maanviljelijä perhe työskentelee tilan puolesta parhaan osaamisensa mukaisesti ja asioita hoidetaan liiketaloudellisin perustein. Usein tällainen muutos on suuri verrattuna edelliseen sukupolveen ja me pankkina olemme apuna niin itse sukupolvenvaihdoksessa kuin ajatusmallin muutoksessa.

Suomi 100 vuotta

Nordea juhlistaa koko vuoden Suomen satavuotisjuhlia. Pankin Suomi100 -hankkeen lisäksi yksi merkittävimpiä juhlateemaan liittyviä kokonaisuuksia on toiminta maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n pääyhteistyökumppanina. Yhteistyökumppanuuden myötä Nordea päivitti myös edut MTK:n jäsenistölle.
Maatilat kasvavat ja muuttuvat yritysmäisemmiksi nopeammin kuin koskaan aiemmin Suomen historiassa.
– Tarjoamme maatiloille laajan osaamisen, monipuoliset tuotteet kilpailukykyiseen hintaan sekä riittävät voimavarat kaikenkokoisten ja -tyyppisten maatalousinvestointien rahoittamiseen.
– Neuvomme sukupolvenvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä sekä erikoislainojen hakemisessa ja kartoitamme asiakkaiden kanssa varallisuudenhoitoa monipuolisen suunnittelun kautta.

Sukupolven vaihdokset

Sukupolvenvaihdos on monesti useamman vuoden ajatuksen ja suunnittelun toteutuma ja suurin osa tästä ajasta suunnitellaan ja mietitään perheen ja sukulaisten kesken.
– Meidän neuvo on, että kannattaa ottaa pankki mukaan jo alusta alkaen, sillä me pankissa tuomme ulkopuoliset ajatuksen ja uudet silmät asiakkaalle todella läheiseen ja tuttuun asiaan.
– Pankin ollessa alusta alkaen mukana, sukupolvenvaihdos toteutuu joustavammin ja myös nopeammin miettii Pasonen.
Maatilayrityksen sukupolvenvaihdos on sekä luopujalle että jatkajalle yksi elämän suurimmista ratkaisuista, jonka suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa valita parhaat toimijat. Nordean asiantuntijat ovat käytettävissäsi.
Jatkajia autamme selvittämään tilan jatkuvuuden kannalta oikean kauppahinnan Autamme sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa yhteistyössä eri neuvontaorganisaatioiden ja –yritysten kanssa.
– Nordea pankki tarjoaa myös kilpailukykyisen rahoituksen ja kattavat pankkipalvelut kehittyvän maatilayrityksen tarpeisiin.
– Tilasta luopuvalle osapuolelle avustamme sukupolvenvaihdoksen käytännön järjestelyissä yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden ja –yritysten kanssa sekä tarjoamme kilpailukykyiset säästämisen ja sijoittamisen palvelut eläkepäiviesi turvaksi.
Uudistuva maatalous

Suomalaiset tilakoot ovat kasvamassa, mutta samalla myös niiden tuoteportfolio on kasvanut eikä enää kasvateta ainoastaan neljää viljaa, vaan nyt liiketoimintaa harjoittavat maanviljelijät seuraavat markkinoita ja erilaisia trendejä tuottaakseen paremman katteen tuotteita.
Ennen maataloustuottaminen oli siinä mielessä helpompaa, että hinnat ja tuotantomäärät olivat hyvissä ajoin tiedossa kun nykyään hintoihin vaikuttavat tapahtumat maailmanmarkkinoilla, kertoo Puttaa.
– Seuraamalla maailman  tuotanto- ja kulutusmääriä sekä  talvehtimistietoja voidaan ennakoida mitä kasveja kannattaa viljellä.

Online palvelut kasvussa

Vaikka Nordean konttoriverkosto on vielä alueellisesti toimiva, on pankin internet palveluita kehitetty jatkuvasti.
– Kyllä asiakkaat osaavat odottaa palvelua läpi vuorokauden ja se on nyt mahdollista. Netin kautta tai soittamalla voi sopia tapaamisen vaikka omalle tilalla ja moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus jo pankin sivuilta, kertovat Pasonen ja Puttaa.
Uutuutena Nordea pankki toi viime vuonna yrittäjille suunnatun Trade portal palvelun, jonka avulla jokainen voi etsiä tietoa tuotantomääristä  sekä vienti- ja tuontitietoja. Lisäksi sieltä  voi hakea itselleen mahdollisia uusia kauppakumppaneita.
– Pankki ei ole se välttämätön paha, mikä tarvitaan lainoittamaan hankintoja, vaan pankin voi nähdä todellisena kumppanina sillä parhaissa tapauksissa voimme yhdistää ostajan ja myyjän, kysynnän ja tarjonnan, kertoo Puttaa.
– Myös mobiilipankkimme on saanut todella positiivisia lausuntoja käyttäjiltämme, niin yritys-kuin henkilöasiakaspuolelta ja se todellakin sekä helpottaa että nopeuttaa pankkiasiointia netissä ja mobiilissa.

Markkinariskit nousseet
satoriskin rinnalle

Kehittyvän maatilayrityksen korkoriski voi olla merkittävä. Investoinnit ovat usein isoja ja lainamäärä voi nousta korkeaksi suhteessa tilan liikevaihtoon.
Jos korkojen nousulla on merkittävä vaikutus tilan tulokseen ja yrittäjäperheen käytettävissä oleviin tuloihin, korkoriskiltä kannattaa suojautua.
– Nordeassa riskienhallinta on helppoa. Ota yhteyttä ja me autamme sinua löytämään oman yrityksesi toimintaan sopivimmat ratkaisut.
– Itse tykkään vierailla asiakkaan luona, siellä missä asiakas oikeasti toimii ja työskentelee. Silloin saa konkreettisen kuvan tilanteesta ja millaisista investoineista on kenties syytä keskustella.
– Yritystoimintamaista on myös nykyinen ajatusmalli, ettei kaikkea kannata ostaa omaksi vaan laitteita ja koneita voi ottaa leasing-sopimuksella.
Verotuksessa osamaksurahoitus toimii normaalin pankkilainan tavoin; leasingrahoituksen kaikki kulut ovat suoraan verovähennyskelpoisia.
Nordea on myös täyden palvelun pankki metsänomistajille. Hoitaessasi metsääsi tai harkitessasi puukauppaa Nordea Metsä tarjoaa runsaasti tietoa ja erilaisia etuja yhteistyökumppaneiden kautta.

Nordea Lohja

Osoite: Laurinkatu 57, 08100 Lohja
Puh.: 0200 3000

Nordea Vihti

Osoite: Vihdintie 4, 03100 Nummela
Puh.: 0200 3000