Oletko miettinyt vaikuttajamarkkinointia – tässä pari vihjettä

admin

Vaikuttajamarkkinoinnista ei ole vielä saatavilla kovin paljon tutkittua ja analysoitua tietoa. Suurin osa markkinoilla olevasta vaikuttajamarkkinointimateriaalista on nimenomaan sitä markkinointimateriaalia, jossa kerrotaan kuinka hyvä tapa vaikuttajamarkkinointi on luoda brändikuvaa. Mutta kuinka hyvä vaikuttajamarkkinointi oikeasti on, ja toimiiko se kaikilla aloilla? Nyt asiasta on ainakin yksi lisätutkimus saatavilla, kun Nature Communications julkaisi Damon Centolan (Penn yliopiston professori) ja Douglas Guilbeaultin tutkimuksen vaikuttajamarkkinoinnista. Sen perusteella voidaan sanoa, että vaikuttajamarkkinoinnissakin pitää olla tarkkana, minkä sanoman antaa vaikuttajalle. Lisäksi pitää olla hyvin selvillä vaikuttajan itsensä verkostosta, jos sanoma, jonka vaikuttaja kertoo, ei resonoi vaikuttajan seuraajissa, on vaikutus aivan päinvastainen kuin mitä halutaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos kuitenkin haluat käyttää tunnettua julkisuuden henkilöä markkinoinnissa, eli edetä vaikuttajamarkkinoinnin kautta?

Tutkijapari kävi läpi 400 terveydenalan verkostoa löytääkseen näistä ne henkilöt, joiden kautta terveyteen liittyvät uudet ideat saataisiin parhaiten läpi koko verkostossa, ja vastaukset olivat osittain selkeitä. Tutkijoiden mukaan monet nyt käytössä olevista algoritmeistä sopivien vaikuttajien löytämiseksi ovat vääriä, sillä niissä oletetaan, että kaikki ideat ovat välitettävissä vaikuttajien kautta ja saadaan leviämään viraalisesti. Tutkimus kuitenkin paljastaa, että kyse on enemmänkin vaikuttajan ja halutun tiedon yhteydestä.

Tutkimus siis vain antaa meille suuntaviivoja sille, miten vaikuttajamarkkinointia tulisi lähestyä tulevaisuudessa. Kyse on nimenomaan enemmänkin siitä, mitä halutaan kertoa ja kenelle halutaan kertoa, ja löytää sellainen henkilö, joka resonoi parhaiten nimenomaiseen kohderyhmään halutulla viestillä – eikä vain, että tehdään sopimus kaikkien tunteman mediapersoonan kanssa ja annetaan hänelle viesti kerrottavaksi – jos viesti ja henkilö eivät sovi yhteen ilman sovittamista, ei projektissa kannata edetä, vaan etsiä henkilö, jolle viesti on luonnollinen.