Sähköposti sekä markkinoinnin että asiakaspalvelun välineenä

admin

Sähköpostimarkkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista kontaktoitua asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se on suhteellisen edullinen tapa tavoittaa suuri yleisö nopeasti ja helposti. Sähköpostimarkkinointia voidaan käyttää myös olemassa olevien asiakkaiden sitouttamiseen ja heille tarjottavien palvelujen tai tuotteiden myyntiin. Sähköposti on kuitenkin yksi tärkeä väline niin asiakaspostin hoitamiseen, kuin potentiaalisten uusien tilausten saamiselle. Jos sähköpostimarkkinointi on teillä mietinnässä, niin käväise vaikka lukemassa ertuki.fi sivuston digimarkkinointi vinkkejä.

Seuraavat ovat joitakin sähköpostimarkkinoinnin etuja:

 1. Kustannustehokkuus: Sähköpostimarkkinointi on suhteellisen halpa markkinointikanava verrattuna perinteisiin markkinointikanaviin, kuten painettuun mainontaan ja televisiomainontaan.
 2. Nopeus: Sähköpostimarkkinointi on nopea tapa tavoittaa suuri yleisö lyhyessä ajassa.
 3. Personointi: Sähköpostimarkkinoinnilla voidaan lähettää personoituja viestejä kullekin vastaanottajalle, mikä lisää viestin vaikuttavuutta ja parantaa vastausprosenttia.
 4. Seurattavuus: Sähköpostimarkkinointia voidaan seurata ja analysoida helposti, mikä mahdollistaa kampanjan tehokkuuden ja menestyksen seuraamisen.
 5. Muokattavuus: Sähköpostimarkkinointia voidaan muokata nopeasti ja helposti vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sähköpostimarkkinointiin liittyy myös haasteita, kuten roskapostin ongelma ja sähköpostilistojen ylläpidon haasteet. Sähköpostimarkkinointia tulee käyttää vastuullisesti ja noudattaen paikallisia tietosuojalakeja, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Sähköposti asiakaspalvelun työvälineenä

Sähköposti on tärkeä työväline asiakaspalvelussa, sillä se mahdollistaa nopean ja tehokkaan kommunikoinnin asiakkaiden kanssa. Sähköposti on kätevä tapa vastata asiakkaiden kysymyksiin, antaa tukea ja ratkaista ongelmia, joita asiakkailla saattaa ilmetä tuotteen tai palvelun käytössä.

Sähköpostin etuna on, että asiakkaat voivat lähettää kysymyksensä ja palautteensa milloin tahansa, ja asiakaspalvelutiimi voi vastata niihin nopeasti. Sähköposti mahdollistaa myös kommunikoinnin suuremman yleisön kanssa kerralla, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun tiedotusviestien lähettämiseen.

Seuraavat ovat joitakin hyötyjä, joita sähköposti tarjoaa asiakaspalvelun työvälineenä:

 1. Helppo hallittavuus: Sähköpostit voidaan tallentaa ja järjestellä helposti, mikä tekee niistä helposti hallittavissa olevia.
 2. Kustannustehokkuus: Sähköposti on halpa tapa tavoittaa asiakkaat ja vastata heidän kysymyksiinsä.
 3. Nopeus: Sähköposteihin voidaan vastata nopeasti, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 4. Mahdollisuus personointiin: Sähköposteihin voidaan liittää asiakkaan nimi tai muita henkilökohtaisia tietoja, mikä tekee niistä personoituja ja parantaa asiakaskokemusta.
 5. Mahdollisuus raportointiin: Sähköposteja voidaan seurata ja analysoida, mikä mahdollistaa raportoinnin ja kampanjoiden tehokkuuden mittaamisen.

On kuitenkin tärkeää, että asiakaspalvelutiimi vastaa sähköposteihin nopeasti ja ammattimaisesti, jotta asiakkaat voivat saada apua ja ratkaisuja ongelmiinsa nopeasti. Hyvä asiakaspalvelu edellyttää myös sähköpostien järjestelmällistä hallintaa ja tarkkaa seurantaa, jotta viestinnän laatu voidaan taata.

Sähköposti ja jälkimarkkinointi

Sähköposti on tehokas jälkimarkkinoinnin työkalu, sillä se mahdollistaa yrityksen pysymisen asiakkaan mielessä ja asiakassuhteen ylläpidon pitkän ajanjakson ajan. Sähköpostilla voidaan tarjota asiakkaille erilaisia lisäarvopalveluita ja kanta-asiakastarjouksia sekä kertoa uusista tuotteista tai palveluista. Hyvin suunniteltu jälkimarkkinointikampanja voi auttaa asiakkaita tuntemaan olonsa tärkeiksi ja arvostetuiksi, mikä voi lisätä heidän uskollisuuttaan yritystä kohtaan.

Seuraavat ovat joitakin vinkkejä, joita voidaan käyttää hyväksi sähköpostimarkkinoinnissa jälkimarkkinoinnin yhteydessä:

 1. Personointi: Personoidut sähköpostit ovat tehokkaampia kuin yleiset sähköpostit, koska ne kohdistuvat suoraan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin.
 2. Tarjoukset: Tarjouksia voidaan käyttää houkuttimena asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseen ja asiakassuhteen ylläpidon edistämiseen.
 3. Seuranta: Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuus voidaan seurata analytiikan avulla, jolloin voidaan nähdä, kuinka monta sähköpostia avattiin, kuinka moni klikkasi linkkiä jne.
 4. Kiitossivu: Kiitossivu on sivu, joka ilmestyy asiakkaan ruudulle heti, kun hän on lähettänyt viestin tai tehnyt ostoksen. Kiitossivuilla voidaan esimerkiksi tarjota lisätietoa, kertoa uusista tarjouksista tai kannustaa asiakasta jakamaan yrityksen tietoja sosiaalisessa mediassa.
 5. Uudelleenmarkkinointi: Sähköpostilla voidaan myös kohdistaa uudelleenmarkkinointikampanjoita niille asiakkaille, jotka ovat jo käyttäneet yrityksen palveluja tai ostaneet sen tuotteita.

On kuitenkin tärkeää, että yritykset noudattavat sähköpostimarkkinoinnissa tietosuojasäädöksiä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita paikallisia tietosuojalakeja, jotta asiakkaiden yksityisyys ja tietoturva voidaan taata.

Vastaa