Savuton yritys – teko henkilökunnan terveydelle

admin

Iso osa suomalaisista yrityksistä on jo savuttomia. Nikotiinipussit voivat toimia savuttomuuden auttajana alkuvaiheissa, mutta yritystoiminnan kannalta tärkeintä on yrityksen toiminta henkilökunnan tueksi. Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Tupakkatuotteet sisältävät useita myrkyllisiä aineita, jotka aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia. Savuton työpaikka osoittaa, että työnantaja arvostaa työntekijöitään sekä haluaa edistää työntekijöidensä terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Savuttomuus työpaikalla edistää työntekijöiden terveyttä

Savuton yritys tarkoittaa työpaikkaa, jossa tupakointi on kielletty yrityksen tiloissa ja usein myös sen läheisyydessä. Tällaisen politiikan omaksuminen voi tuoda monia hyötyjä niin työntekijöille kuin itse yrityksellekin. Tässä muutamia esimerkkejä savuttoman yrityksen hyödyistä:

 1. Henkilökunnan terveys: Tupakansavulle altistuminen on haitallista sekä tupakoitsijoille että passiivisesti savulle altistuville. Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä ja terveyttä vahingoittava terveysriski, joka olisi estettävissä. Savuttoman yrityksen politiikka vähentää työntekijöiden altistumista haitallisille kemikaaleille ja voi edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.
 2. Työympäristön laatu: Savuton yritys tarjoaa puhtaamman ja terveellisemmän työympäristön, mikä voi parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja työmotivaatiota.
 3. Terveyteen liittyvät säästöt: Tupakointi aiheuttaa monia terveysongelmia, jotka voivat johtaa sairauspoissaoloihin ja korkeampiin terveydenhuollon kustannuksiin. Sairauspoissaolot vähenevät: mm. riski sairastua sydän-, verenkierto- ja hengityselinten sairauksiin pienenee.
 4. Yrityksen imago: Savuttoman yrityksen politiikka voi parantaa yrityksen imagoa, koska se osoittaa yrityksen olevan vastuullinen ja välittävän työntekijöidensä terveydestä. Tämä voi lisätä asiakkaiden ja potentiaalisten työntekijöiden luottamusta yritykseen.
 5. Tupakoinnin vähentäminen: Tupakointikielto työpaikalla voi auttaa tupakoivia työntekijöitä vähentämään tai lopettamaan tupakoinnin, mikä voi parantaa heidän terveyttään pitkällä aikavälillä.

Vaikka savuttoman yrityksen politiikalla on monia hyötyjä, on tärkeää ottaa huomioon myös työntekijöiden tarpeet ja oikeudet. Tupakointikiellon lisäksi yritykset voivat tarjota tukea tupakoinnin lopettamiseen, kuten nikotiinikorvaushoitoa tai ohjauksia, jotta työntekijät voivat tehdä terveellisempiä valintoja ja kohentaa hyvinvointiaan työpaikalla.

Terveellinen työympäristö yrityksen tavoitteena

Terveellisen työympäristön luominen yrityksen tavoitteena edistää työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta sekä parantaa yrityksen imagoa. Terveellinen työympäristö käsittää monia eri tekijöitä, kuten fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Tässä muutamia toimenpiteitä, joiden avulla yritys voi luoda terveellisen työympäristön:

 1. Ergonomiset työskentelyolosuhteet: Varmista, että työpisteet ja -tuolit ovat ergonomisesti suunniteltuja, jotta työntekijät voivat työskennellä mukavasti ja vähentää fyysisen rasituksen aiheuttamia terveysongelmia, kuten niska- ja selkäkipuja.
 2. Hyvä ilmanlaatu ja valaistus: Huolehdi, että työtiloissa on riittävä ilmanvaihto, puhtaus ja valaistus, jotta työntekijät voivat työskennellä terveellisessä ja viihtyisässä ympäristössä.
 3. Taukojen ja liikunnan mahdollistaminen: Kannusta työntekijöitä pitämään säännöllisiä taukoja ja tarjoa mahdollisuuksia liikkua työpäivän aikana, esimerkiksi järjestämällä taukojumppaa tai tarjoamalla alennuksia kuntosalijäsenyyksiin.
 4. Stressin hallinta: Tunnista ja puutu työperäisen stressin aiheuttajiin, kuten työmäärään ja aikapaineisiin. Tarjoa työntekijöille resursseja stressin hallintaan, kuten koulutusta ajanhallintaan, työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja työpaikkakiusaamisen ehkäisyä.
 5. Sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyys: Edistä positiivista työilmapiiriä ja työntekijöiden välistä tukea järjestämällä sosiaalisia tapahtumia ja tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuden antaa ja saada palautetta.
 6. Työterveyshuolto: Tarjoa kattavat työterveyshuollon palvelut työntekijöille, kuten säännölliset terveystarkastukset, neuvonta ja sairaanhoito.
 7. Joustavuus työajoissa ja etätyömahdollisuudet: Mahdollista työntekijöille joustavuus työajoissa ja etätyömahdollisuudet, jotta he voivat yhdistää työn ja muun elämän paremmin.
 8. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen: Panosta työntekijöiden koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia, mentorointiohjelmia ja urakehitystä tukevia resursseja. Tämä auttaa työntekijöitä tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja motivoituneiksi työssään.
 9. Työympäristön turvallisuus: Varmista, että työpaikalla noudatetaan turvallisuusstandardeja ja -käytäntöjä, jotta työntekijät voivat työskennellä turvallisessa ympäristössä. Järjestä työturvallisuuskoulutusta ja varmista, että työntekijät tietävät, miten toimia hätätilanteissa.
 10. Terveelliset elämäntavat: Rohkaise terveellisiä elämäntapoja työpaikalla tarjoamalla terveellisiä välipaloja ja juomia sekä järjestämällä työpaikkaliikuntaa tai terveyskampanjoita, kuten savuttomuuteen kannustavia ohjelmia.

Terveellisen työympäristön luominen ei ole vain yrityksen vastuu, vaan se edellyttää työntekijöiden ja johdon yhteistyötä. Kun yritys sitoutuu terveellisen työympäristön luomiseen, se voi edistää työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista sekä parantaa työpaikan yleistä ilmapiiriä ja tuottavuutta.

Parempi työhyvinvointi = tyytyväisempi henkilökunta

Vastaa