Sisältömarkkinointiartikkeli – mitä pitää ymmärtää artikkeleiden luontivaiheessa

admin

Yritysten verkkosivuille tehdyllä materiaalilla pitäisi lähes aina olla selkeä tavoite – syy, miksi sisältöä luodaan. Näitä sisältöjä kutsutaan sisältömarkkinointi artikkeleiksi -ja niillä tulisi olla kaikilla syy. Se syy voi olla myynnissä, tai se voi löytyä yrityksen brändin rakentamisesta eli markkinoinnista, mutta sisältöä ei pitäisi tehdä vain siksi, että tehdään sisältöä. Suuri osa netin käyttäjistä käyttää jotain hakukonetta tiedon löytämiseen. Nykyään päähakukone on Google, mutta muitakin jo markkinoilla on. Tiedon haussa on yleensä tavoitteena löytää vastaus omaan kysymykseen, mutta samalla suurin osa hauista tehdään ilman kysymyksiä, kirjoittamalla vain ”avainsana” hakukenttään, joka voi olla vaikkapa ”sisältömarkkinointi”, tai ”paikallinen puuseppä”. Haun tulos riippuu monesta tekijästä. Artikkeleiden luontiin liittyy sisältöartikkelille ominaisia vaiheita, jos halutaan luoda tukea yrityksen kokonaisvaltaiselle markkinoinnille.

 • kuinka tarkkaan tiedon hakija määrittelee hakunsa:
  • puuseppä
  • paikallinen puuseppä
  • paikallinen puuseppä tarjous
 • kuinka hyvin kyseisen alueen yritykset ovat luoneet omat kotisivunsa
  • onko sivuilla käytetty hyvää rakennetta
  • antavatko sivut vastauksia kysymyksiin
  • onko sivuilla huomioita näitä hakusanoja, avainsanoja, millään tavalla

Hyvä sisältöä vs toimiva sisältö

sisältöartikkeliin soveltuva oma kuva on paras mahdollinen kuva-aihe - yritysmarkkinointia 2023

Jos sitten ajatellaan sisältöartikkelia, niin jos se luotaisiin täysin Googlen oppien mukaisesti SEO optimoidusti, ei se olisi välttämättä paras mahdollinen lukukokemus. Esimerkiksi kysymysten asettelussa pitää huomioida, että vastausten tulee olla selviä ja yksiselitteisiä.

Kysymys: Onko sisältöartikkeli hyvä tapa markkinoida yritystä?

Vastaus: Sisältöartikkeli on hyvä tapa markkinoida yritystä ja sen tuotteita ja palveluita.

Sisältöartikkeli on toimiva väline markkinoinnissa ja myynnissä silloin, kun se saadaan ilmestymään sivustolla, joka tukee yrityksen tavoitteita. Sivustolla, joka on arvostetty Googlen tietokannoissa, ja vielä kenties sivustolla, jolla on paljon liikennettä. Liikenteen määrä ei kuitenkaan ole pääasia, sillä määrä ei korreloi laadun kanssa. Aivan samalla tavalla kuin emme voi kohdistaa markkinointia kaikille, mutta voimme myydä jokaiselle joka halua ostaa (pl. erikoistapaukset kuten reseptit, tai luvanvaraiset ostokset kuten aseet).

Hyvän sisällön tulisi olla tietyn pituista, jotta se pääsisi Googlen tietokantoihin, mutta se ei saisi olla liian pitkä, jotta mahdolliset lukijat saavat siitä nopeasti sen tärkeimmän tiedon. Totta kai on asioita, jotka vaativat pitkät selitykset ja tekstiosat, mutta näissäkin on hyvä käyttää apuna mahdollisuutta jakaa isot asiat pienempiin osiin, ja esitellä jokainen osa omana kokonaisuutenaan.

Kuvat, listaukset, kysymykset ja vastaukset

artikkeli kuva on hyvä, jos se sopii myös sisälöltään aiheeseen kuten tämä sisältömarkkinointi kuva

Kuviinkin liittyy montakin huomionarvoista asiaa sisältömarkkinoinnin kannalta. Toisaalla on se tosiasia, että parasta olisi käyttää omia kuvia, mutta tarvitseeko siihen käyttää ammattivalokuvaajaa? Ammattivalokuvaajan kuvat ovat yleensä hyviä ja ajavat asiansa, mutta on mahdollista ottaa itsekin kuvia, ja jälkikäsitellä ne nettisivujen tarpeisiin tai sosiaaliseeen mediaan – harvemmin se ammattilainenkaan antaa asiakkallee käsittelemättömiä kuvia.

Hyvä artikkeli rakentuu tietyille perusosille, ja niiden sisältämiin tärkeisiin osiin, mutta tärkeintä olisi ymmärtää, että jokaisella artikkelilla on myös se pää syy ja tavoite, miksi se on luotu ja kirjoitettu.

Jos yritys aikoo oikeasti tehdä tuloksellista markkinointi sisältöartikkeleiden avulla, on yritykselle tehtävä ennen sitä avainsana-analyysi. Analyysi kattaa yrityksen omat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, kuin myös mahdolliset jo käytössä olevat avainsanat ja pienen kilpailija-analyysin – tämä kaikki auttaa löytämään hyvät avainsanat uuteen kampanjaan.

Artikkelin kokonaisuus

Kaikki lähtee siitä tavoitteesta ja syystä, miksi artikkeli on luotu. Sille on annettu hyvä otsikko, joka herättää mielenkiintoa tavoitellussa kohderyhmässä, ja sen ensimmäinen kappale pitää sisällään yhden avainsanan ja siihen liitetyn linkin. On hyvä kertoa lukijalle jo artikkelin alusta alkaen, mistä artikkelissa on kyse.

Artikkelia kirjoitettaessa on hyvä rakentaa se perustuen kappaleisiin ja näiden välissä oleviin väliotsikoihin. Yksittäiset lauseet on hyvä pitää lyhyinä, samoin lauserakenteet yksinkertaisina. Suomen kielessä on liian helppo tehdä liian pitkiä lauseita, joista Google ei pidä.

Artikkeleissa on hyvä käyttää myös aiheeseen sopivaa kuvitusta, joka voi olla infograafeja tai valokuvia, muita kuvituksia, kunhan nekin ovat nimettyjä tukemaan artikkelin tavoitteita. Artikkelia kirjoitettaessa on myös hyvä miettiä, mitä ovat artikkelin avainsanoja. Ovatko avainsanat esimerkiksi tässä artikkelissa: artikkeli, sisältöartikkeli, sisältömarkkinointi – vai aivan jotain muuta?

Artikkelin tulee sisältää myös linkkejä. Linkeillä on merkityksensä, varsinkin silloin, kun lisätyt linkit tuovat lisäarvoa lukijalle ja sitä myöten myös koko artikkelille.

 • artikkelin linkki sivuston sisäisesti
 • artikkelin linkki ulkoiseen tietolähteeseen

Linkkejä ei kuitenkaan pidä viljellä liikaa, jottei itse artikkelin merkitys tiedonlähteenä vähenisi.

Yritysmarkkinointi nettisivustoilla

Iso osa nykyajan markkinoinnista on siirtynyt digitaalisille alustoille.

 • kotisivut
 • sosiaalisen median sivut
 • ulkoiset sivustot

Se miten yritys nousee esille näitä eri alustoja käyttäen voi tehdä suuren merkityksen yrityksen myyntitulokselle. Onko esimerkiksi teillä mietitty niitä avainsanoja ja hakusanoja, jotka tuovat potentiaalisia asiakkaita teidän sivustonne ostoaikeissa. Me voimme ER-tuessa rakentaa teille markkinointikampanjan käyttäen sisältömarkkinoinnin keinoja ja artikkeleita, sekä analyysin kautta valittuja teille sopiva avainsanoja.

Ja sitten se tärkein: antaako artikkeli vastauksen kysymykselle?

Q. Mitä pitää ymmärtää artikkelin luontivaiheessa?

A. Artikkelin luontivaiheessa on ymmärrettävä, että jokaisella artikkelilla tulee olla tehtävänsä ja tavoitteensa.

Q. Onko artikkelin pituudella merkitystä

A. Artikkelin pituudella on merkitys. Jokaisen artikkelin tulee olla tarpeeksi pitkä, mutta ei liian pitkä.

Q. Voiko kuka tahansa kirjoittaa artikkelin?

A. Kuka tahansa voi kirjoittaa artikkelin. Artikkelin on hyvä pysyä aiheessa ja olla kohtuullisen hyvin oikeinkirjoitettu.

Q. Voiko artikkelissa olla useita avainsanoja?

A. Artikkeli voi sisältää useita avainsanoja, mutta useimmiten käytetään vain paria, jotta artikkeli ei olisi liian laaja.