liikevaihto

Liikevaihdon vaikutus yrityksen arvonmääritykseen ja lainansaantiin

nuoret ja yrittäjyys

Liikevaihto on keskeinen tekijä yrityksen arvon määrityksessä, koska se heijastaa yrityksen kykyä tuottaa tuloja markkinoilta. Arvonmäärityksessä käytetään usein erilaisia tunnuslukuja ja kertoimia, jotka perustuvat yrityksen liikevaihtoon. Näitä ovat muun muassa Price-to-Sales (P/S) -kerroin, joka suhteuttaa yrityksen markkina-arvon sen liikevaihtoon. Korkea P/S-kerroin voi viitata siihen, että markkinat odottavat yrityksen kasvattavan liikevaihtoaan tulevaisuudessa merkittävästi. Liikevaihto antaa sijoittajille … Lue lisää